Informační systémy v cloudu
Odeslat formulář
Zavřít

Aktuality

Zdarma vyzkoušetChci se zeptat

Aktuality a novinky obšírněji


Allegro zpravodaj 2016/12
Allegro zpravodaj 2017/01
Allegro zpravodaj 2017/02
Allegro zpravodaj 2017/03
Allegro zpravodaj 2017/04
Allegro zpravodaj 2017/05
Allegro zpravodaj 2017/06
Allegro zpravodaj 2017/07,08
Allegro zpravodaj 2017/09
Allegro zpravodaj 2017/10
Allegro zpravodaj 2017/11
Allegro zpravodaj 2017/12
  Allegro zpravodaj 2018/01
Allegro zpravodaj 2018/02
Allegro zpravodaj 2018/03
Allegro zpravodaj 2018/04
Allegro zpravodaj 2018/05
Allegro zpravodaj 2018/06
Allegro zpravodaj 2018/07,08
Allegro zpravodaj 2018/09,10
Allegro zpravodaj 2018/11
Allegro zpravodaj 2018/12
  Allegro zpravodaj 2019/01
Allegro zpravodaj 2019/02

28. 2. 2019

Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. Pokud vás nadpis navnadil a očekáváte nějaké vtipné, neřkuli zajímavé čtení, budete patrně zklamáni. Je to pouze nadpis. Každý zpravodaj by totiž měl nějaký mít. V zajetí tvůrčí krize sáhli jsme po únorových pranostikách a vybrali tu, která nás zaujala nejvíce. Ať vás předjaří baví a máte se dobře.
více
méně/více

I když počet dnů na práci je v únoru z celého roku nejmenší, přesto přicházíme s několika vylepšeními, která vás možná potěší. Rozšíření se například dočkaly analytické stromy a plány, které byly doplněny o kód rozdělení zobrazovaný poté i v sestaveném stromu. Přidali jsme také novou aplikaci s přehledem rozdělení všech analytických plánů.

Do nastavení prodejních kódů DPH v režimu přenesené daňové povinnosti byla doplněna sazba, kterou má zákazník nákup zdanit (především u stavebních prací). Tímto do evidence faktur přibyla také možnost zaevidovat po zaúčtování faktury i podklady pro přenesenou daňovou povinnost a jejich tisk byl rozšířen o rekapitulaci pro účely přenesené daňové povinnosti.

Načítání bankovních výpisů nyní podporuje další formáty pro Multicash (Raiffeisen, KB, Raiffeisen SK) a bankovní příkazy ve formátu ABO nově umožňují export více příkazů za jeden den.

V evidenci majetku byly vylepšeny některé tiskové sestavy včetně exportu do Excelu, import byl doplněn o možnost zpracovat i data lokalizace majetku. K dispozici je také nová aplikace pro nastavení klasifikace CZ-CPA. Číselník je možno pořizovat ručně, nebo jeho obsah naplnit z Excelu.

Do nastavení skladby produktu byla přidána možnost nenásobit množství dílčích položek množstvím finálního produktu (např. schodišťové zábradlí evidované v metrech vyžaduje jen dvě koncovky bez ohledu na délku zábradlí) a nově je k nahlédnutí přehled nastavení účtování skladů pro všechny jejich kombinace, řady skladových dokladů a účetní předvolby produktů.

Do evidence zakázek (pokud je na číselné řadě zapnuto evidování nákladů a zisku) byla přidána záložka s přehledem nákladů na zakázku přímo ze skladů s možností doplňovat tyto náklady ručně nebo napojením na knihu došlých faktur.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

1. 1. 2019

2018 - 24 aktualizací. Samotné nás toto číslo překvapilo. Že jsme byli natolik pilní a vydávali v uplynulém roce dvě podstatná zdokonalení systému měsíčně? Inu, čísla nelžou a nezbyde než tomu věřit. Uvážíme-li, že poznámky k vydání takovéto aktualizace měly každá průměrně šest stran, je to úctyhodný počet vylepšení a nových funkcí. A s čím vstupuje Allegro do nového roku?
více
méně/více

Kniha došlých faktur (KDF) byla rozšířena o vstup Kurs. Ten je viditelný a povinný, pokud je zapnuto zadání částky bez DPH. Kurs je při zaúčtování přenášen do účetnictví. Dále pak bylo upraveno dohledání vhodného období pro účtování, pokud DUZP faktury je v předchozím roce.

Dále je tady nový program Evidence objednávek pro použití v účetnictví. Uživatel má nyní možnost v případě, kdy nepoužívá obchodní modul, evidovat objednávky ve zjednodušené aplikaci a používat je pro evidenci přijatých faktur a KDF. Nastavení se provádí podobně, jako tomu je u účetních zakázek či projektů – je možné zvolit typ evidence (obchodní, interní, externí) a případně i způsob číslování objednávek.

Do nastavení produktu přibyla možnost „nákup s popisy z prodejních dokladů“. Tuto volbu lze použít například v situaci, kdy produkt má různé barevné varianty, ale ty nejsou sledovány na skladu (různé produkty). Varianta je uvedena v prodejním dokladu v popisu produktu a tento popis je použit na objednávce dodavateli. Úprava se týká objednávek, poptávek dodavateli a požadavků na nákup.

Produktové informace byly rozšířeny o možnost přepínat se mezi interními popisy a kódy a značením dle dodavatele či zákazníka.

Dále byl do přepočtu prodejních cen přidán filtr dle hlavního dodavatele. Byla také doplněna možnost použít ve vzorci minimální nebo maximální obchodní přirážku a do kontroly prodejních cen byl naprogramován test překročení maximální přirážky. Doporučená prodejní cena se vždy počítá z minimální přirážky.

Do obchodních dokladů byla přidána možnost klávesové zkratky Ctrl+Delete pro rychlejší rušení řádku. Navíc další řádek v pořadí je označen, a tudíž lze pomocí této klávesové zkratky poměrně rychle rušit větší množství řádků.

V importu řádků zakázek z Excelu přibyla možnost načíst nerozpoznané produkty jako manuální řádky a přibyl sloupec pro část dokladu (pro rozdělení importovaného dokladu na části).

Dále byla do požadavků na nákup přidána podpora pro rozpad složených produktů. Pokud si zákazník objedná takovýto produkt, lze u dodavatelů požadovat nákup jednotlivých komponent tohoto složeného produktu.

Do evidence nabídek byla doplněna suma předpokládaných nákladů a informace o předpokládaném zisku. Pro skladové produkty se předvyplní aktuální skladová cena.

V předchozích verzích byla do Allegra přidána možnost načítat do interní pošty příchozí poštu z emailové schránky (například emaily s objednávkami). Nyní jsme do interní pošty přidali možnost přiřadit příchozí zprávy také ke společnostem v adresáři.

Nakonec zmíníme nadmíru užitečnou novinku ve Správci souborů. Do vlastností souboru byla přidána nová záložka se seznamem odkazů na tento soubor (přiložený soubor k záznamu čí dokladu). Nyní je tedy k dispozici informace, kterou ocení všichni, kteří chtějí některé soubory vymazat a potřebují vědět, kde všude jsou již použity.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

1. 11. 2018

Pro Allegro jsme v této době zveřejnili hned několik aktualizací a přehled novinek je tedy delší než obvykle a na mnohých jste se podíleli také vy. Pojďme se na ně podívat.
více
méně/více
Allegro

Do Allegra byl implementován nástroj pro načítání datového souboru z CCS. Nová aplikace popisuje převod CCS kódů na typ nákladu na vozidla (PHM, opravy…) a do listu nákladů na vozidla byl přidán dialog pro načtení importního souboru.

Modul přepravy byl rozšířen o možnost definovat obvyklé přepravní trasy, přiřazovat je dodacím adresám a dále pak s nimi pracovat. V aktuální verzi je přepravní trasa rovněž k dispozici v tisku dodacích listů. V souvislosti s touto novinkou byla do evidence dodacích adres přidána možnost kopírovat hlavní adresu společnosti.

Významné obchodní doklady mohou být nyní označeny příznakem „důležitý“. Takto označené doklady jsou poté v listech dokladů zvýrazněny ikonou vykřičníku.

Ve vyřízených nákupních položkách lze nyní označit více řádků poptávky a takto označené řádky včetně informace o dodavatelské nabídce překopírovat do nové nabídky zákazníkovi. Řádky, u nichž již byla tato volba provedena, jsou barevně odlišeny.

Pro modul obchodních dokladů jsme dále vytvořili novou aplikaci sloužící ke změně typu řádku z manuálního na produktový. Typické použití je v situacích, kdy v předprodejní fázi (poptávka, nabídka) zákazník požaduje něco, pro co ještě není založen záznam v evidenci produktů, ale produkt není potřeba prozatím zakládat, poněvadž není jisté, že nalezne upotřebení. Poté, co zákazník nabídku odsouhlasí a je vystavena zakázka a objednávka dodavateli, je však již vhodné pracovat s konkrétním záznamem v produktové databázi. Tato aplikace tedy nabízí po založení nového produktu změnit typy řádků v existujících dokladech, přičemž množství, ceny a popisy zůstanou zachovány.

K dispozici je také nový nástroj pro rychlé vystavení dobropisu z fakturovaných dodávek. Zároveň se pro řádky faktur navázané na výdejky ze skladu vytvoří i návratka na sklad. Pokud má aplikace vytvářet také příjemky, je vytvořeno 1-n příjemek (pro každý sklad zvlášť) a pokud to lze, jsou příjemky rovněž potvrzeny (tzn. není potřeba doplnit rozmístění řádků – šarže, sériová čísla nebo skladová místa).

Dále je tady nový tiskový program pro vyhodnocení výdajů a návratek obalového materiálu dle zákazníků. Data poskytovaná touto aplikací mohou sloužit jako podklad pro fakturaci nebo dobropisování pohybu obalů za zadané období. Do další verze plánujeme implementaci hromadného rozesílání sestavy zákazníkům například pro odsouhlasení nebo jako upomínka, aby zákazník vratné obaly vrátil.

Rozšířili jsme také výčet aplikací umístitelných na dashboard. V nabídce je nově celkový přehled pohledávek a závazků a stavu financí s možností vyloučit zákazníky v insolvenci, přehled všech důležitých dokladů v obchodních evidencích nebo výpis změn dodávaného množství v případě, kdy tuto změnu provedli skladníci při zpracování výdejky.

Pokračujeme také ve vývoji první verze modulu evidence majetku.

Pro úplný přehled novinek a změn nahlédněte do poznámek k vydání.

1. 6. 2018

Za okny to vypadá, jakoby léto začalo již na jaře a spíše než u počítače by se člověk viděl raději na kole nebo někde u vody. Ale marná sláva, cyklistika ani plavání nás neživí, takže stáhnout rolety, do sklenice něco chlazeného a zasednout ke strojům. Zákazníci nám ostatně nedají vydechnout a novými požadavky nás zásobují vytrvale. Ono je to vlastně dobře, systém tak s novými vylepšeními neustále roste a je stále dokonalejší.
více
méně/více
Allegro verze 2.39

Takže copak nám tedy přinesly dvě májové aktualizace? Účetní výkazy se pro letošek liší nejen v textech na řádcích, ale především v rozvaze, ve které byly některé řádky odstraněny a některé přidány. Na změnu jsme připraveni a nastavení nových výkazů pro vás naimportujeme.

Dále jsme upravili účtování zálohových faktur tak, aby se při změně data zaúčtování automaticky nastavilo odpovídající účetní období. K možnosti nastavit pro fakturu odklad placení přibyla možnost nastavit pouze částečný odklad.

Vylepšili jsme také evidenci pokladních dokladů – dle nastavení na deníku se při uložení může automaticky nebo na dotaz provést zároveň i zaúčtování pokladního dokladu.

Do nastavení předvoleb pro obchodní doklady byla přidána možnost vypnout testy kreditu po splatnosti na předprodejních dokladech a na zakázkách.

Do informace o produktech byl doplněn přehled o posledních skladových místech, na kterých se daná položka nacházela a při přecenění ceníků je nyní možné ceny počítat ze skladové nebo poslední nákupní ceny.

Na závěr zmíníme možnost si k vratce dodavateli doplnit číslo dobropisu. Pro snazší vyhledání těchto dokladů je pak k dispozici nová aplikace – Přehled vratek dodavateli.

Pro úplný přehled novinek a změn nahlédněte do poznámek k vydání.

30. 4. 2018

Bylo toho hodně. S teplými jarními dny jako by všichni naši zákazníci procitli ze zimního spánku, zjistili, že na světě je fajn, ale může být ještě lépe a nadechli se k dalším přáním a požadavkům. Ačkoli slunce spolu s hostinskými zve k posezení na zahrádkách, moc jsme si jich neužili. Na následující dva pondělky jsme ale našim zaměstnancům naordinovali „bridge holiday“, tak jim snad prodloužené víkendy vynaložené úsilí alespoň trochu vynahradí.
více
méně/více
Allegro verze 2.36

Vzhledem k celé řadě novinek a úprav implementovaných do Allegra v posledních týdnech budou zmíněny pouze nové aplikace a jen podstatná rozšíření, na která jsme pyšní.

Pro uživatele s omezeným přístupem k datům jsme vytvořili variantu listu zaúčtovaných faktur. Na rozdíl od plnohodnotného přehledu tento neumožňuje modifikace existujících dat a místo detailu faktury otevírá pouze náhled na její stav.

Mnoho úprav a doplnění bylo provedeno do Knihy došlých faktur a návazných evidencí. Namátkou například barevné rozlišení stornovaných a urgentních faktur, vynucené zadání střediska, projektu nebo zakázky pro odsouhlasení bez přihlášení (tzn. link na formulář odsouhlasení přijde uživateli e-mailem a nevyžaduje přihlášení do Allegra) nebo možnost nastavit dědičnost údajů zadávaných při odsouhlasení (údaje zadané předchozím schvalovatelem se předvyplní všem následujícím).

Do vyhledávání zákazníků byla doplněna barevná signalizace překročení částky po splatnosti (modrá) nebo kreditu (červená). Pokud jsou překročeny oba limity, je řádek podbarven přechodem mezi oběma barvami. V dispozici je rovněž nápověda s detailem překročených limitů.

Do modulu Přepravy jsme přidali detail nákladů na vozidla (PHM, údržba, opravy…) s možností sledování stavu najetých kilometrů a vazbou na účetní doklady (faktury, pokladní doklady…), vyhodnocení a sumaci nákladů na vozidla s možností exportu dat do Excelu a soupis všech účtování na účty se zapnutým sledováním nákladů na vozidla včetně přehledu, kolik již bylo rozepsáno.

Dalšími novými aplikacemi jsou přehled o řádcích návratek od zákazníků (skladový doklad příjem od zákazníka) a soupis nepotvrzených převodů mezi sklady nebo skladovými místy s možností příslušnou příjemku otevřít a dokončit převod.

Pro úplný přehled novinek a změn nahlédněte do poznámek k vydání.

29. 3. 2018

Tento měsíc nám dal zabrat. Oproti únorové aktualizaci jsme v březnu přišli s rozsáhlejšími úpravami a větším počtem novinek, což uživatele zajisté potěšilo, programátoři již tak nadšeni ale nebyli. Popravdě, plán na březen vyvolal mezi vývojáři zděšení a obavy o naši příčetnost. Vánoce strávili u počítačů, a teď to vypadá, že stejně dopadnou i Velikonoce.
více
méně/více
Allegro verze 2.31

Verze 2.31 přichází s vylepšeními především obchodního modulu, ale stranou nezůstalo ani účetnictví, sklady a také například základní evidence společností a produktů.

Do zápočtů byla přidána možnost označit zápočet jako odmítnutý a tím jej vyloučit z dalšího zpracování ještě před vypršením termínu jeho platnosti. Šablony zápočtů pak byly obohaceny o další texty sloužící například instrukcím pro zaplacení zbývající částky. V předdefinovaných textech je možno používat makra, přičemž dle stavu zůstatku se použije účet a variabilní symbol buď vlastníka, nebo protistrany.

V evidenci příkazů k úhradě je změn k lepšímu hned několik. Do nástrojové lišty jsme přidali tlačítko pro otevření aplikace Položky k úhradě – sumy. Informace o počtu faktur k úhradě na příští období nyní indikuje i přítomnost faktur s prioritním způsobem úhrady a do výběru faktur bylo přidáno upozornění, že k faktuře existuje platný zápočet nebo příkaz k úhradě. Uživatelskému komfortu jistě přispěje také podbarvení řádků dle nastavení u způsobu úhrady a možnost klepnutím na číslo faktury otevřít její detail.

Nová aplikace umožňuje hromadné generování faktur pro zákazníky, u kterých je nastavena sběrná fakturace. Program je možné spouštět na popředí i na pozadí a proces vytvoří pro zákazníka faktury dle období, měny a řady dodacích listů. Generování samozřejmě respektuje nastavený interval fakturace.

Do poptávek zákazníka byl přidán vstup nezasílat nákupci a nově lze do poptávky zadávat i neaktivní produkty. V poptávkách dodavateli byl implementován příznak signalizující, že dodavatel poptávaný produkt nedodává a přibyla také nová aplikace sloužící k vyhodnocení skladové obrátky a vygenerování objednávek dodavateli.

Vyhodnocení skladové obrátky je použito také v další nové aplikaci sloužící k vygenerování objednávky na převod z jiného skladu. Pokud se sledují na produktu šarže nebo sériová čísla, nebo se na skladu používají skladová místa, rozvržení řádku výdejky je navrženo dle potřeby.

Další nová aplikace je určena ke sledování slev použitých při vystavení prodejních dokladů. Pro jednotlivé zákazníky aplikace zobrazí nastavenou základní slevu, slevy dle typu produktů a podobně i slevové akce platné k zadanému datu.

V neposlední řadě, evidence typu společností a typu produktů byla rozšířena o nastavení požadavku na odsouhlasení pro nové nebo aktivované společnosti/produkty. Pokud je alespoň pro jeden typ nastaveno odsouhlasování, na kartě společnosti/produktu se zobrazí schvalovací panel, který je pro editaci přístupný pouze uživatelům s patřičným oprávněním.

Zároveň byla rozšířena nabídka miniaplikací umístitelných na plochu Allegra (dashboard) o přehled společností a produktů, které vyžadují schválení. Kromě tohoto seznam požadavků aplikace rovněž umožňuje přímo otevřít jednotlivé záznamy a provést jejich schválení.

Pro úplný přehled novinek a změn nahlédněte do poznámek k vydání.

1. 3. 2018

Nejkratší měsíc v roce se projevil také v poslední aktualizaci naší cloudové platformy Allegro Business Solution. Výčet novinek je totiž stejně krátký jako únor samotný.
více
méně/více
Allegro verze 2.30

Takže co je ve verzi 2.30 nového? Například do účtování zálohových faktur byla přidána možnost vytvoření pokladního dokladu pro její úhradu. No to je toho… řeknete si možná. Pro některé naše zákazníky je to ale dar z nebes ;-)

Dále byla do soupisu dodacích listů doplněna rekapitulace dle způsobu úhrady a přibyl nový program pro nastavení parametrů účtování a vyhodnocení nedokončené výroby.

Do evidence pokladních dokladů jsme přidali možnost platby více faktur jedním dokladem. Seznam takto placených faktur se pak tiskne v rozúčtování pokladního dokladu a jako text i na stvrzence.

V neposlední řadě… prodejní akce byly rozšířeny o možnost definovat bonusové akce s vyšším množstvím bonusového produktu (10+2).

A to je vše. Vlastně vše pro české odběratele našich služeb. O to více jsme se v uplynulých týdnech věnovali našim belgickým uživatelům, což dá někdy opravdu zabrat.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

15. 1. 2018

Ještě během našeho tradičního mikulášského večírku jsme se těšili, že konec roku bude klidný, prost předvánočního shonu a plný sváteční nálady. Jenže programátor míní a zákazník mění. Nakonec vše dopadlo přesně naopak a my nevěděli, který na poslední chvíli zaslaný požadavek splnit dříve. Rok jsme tedy skončili ve velkém kalupu a popravdě nevěděli, kde nám hlava stojí.
více
méně/více
Allegro verze 2.28

Co nového tedy nový rok přinesl? Vedle celé řady specialit pro naše belgické klienty jsme přidali také funkce a nové programy obecné povahy.

Účtování faktur tak bylo doplněno o možnost vložit pro zbývající nerozepsanou částku (typicky zaokrouhlení) nové řádky do rozpisu daní a rozúčtování, a to s předvyplněným daňovým kódem a účtem pro zaokrouhlení. Evidence produktů pak byla rozšířena o nastavení minimální a maximální marže. Tento rozsah se prozatím kontroluje při nákupu od dodavatele, přičemž se porovnává cena na příjmu s cenou ceníkovou. Dále pak byl doplněn přepínač určující, zda se ve skladu používají mobilní terminály. Některé aplikace (např. prodejní portál) totiž v případě použití terminálů mohou vyžadovat nebo naopak nevyžadovat zadání některých údajů.

Pro účty, u kterých se párují pohyby v různých účetních obdobích (tzn. v uzávěrce roku mají nenulové saldo), byla přidána možnost dodatečného přenosu nespárovaných pohybů do nového účetního období. Pomocí tohoto nového programu se v otevíracím období vygeneruje doklad (nebo více dokladů – pokud je nespárovaných pohybů velké množství), ve kterém jsou nespárované pohyby zúčtovány jednotlivě.

K dispozici je rovněž nová aplikace sloužící k zadání interního požadavku na převod zásoby mezi sklady, čehož lze využít i jako podklad pro vylepšený proces objednávání - objednávku zadává sklad, který požaduje doplnění zásoby. Vytvořena byla také navazující aplikace nabízející přehled vystavených interních objednávek buď z pohledu skladu, který objednávku vystavil, nebo z pohledu skladu, který objednávku má splnit. Plnění interní objednávky se realizuje ve standardní evidenci skladových dokladů.

Další nová aplikace slouží k definici skupiny osob odpovědných za odsouhlasení faktur v Knize došlých faktur (obzvláště pokud faktury určitého druhu odsouhlasuje obvykle více stále stejných osob). Dále byla do obchodních dokladů přidána možnost přímého tisku na přednastavenou lokální tiskárnu. Využívá se při tom možností prohlížeče, a proto je tato funkce k dispozici pouze v Chrome a Firefox.

A nakonec malé, ale pro mnohé potěšující, rozšíření systémových funkcí - byla přidána nová klávesová zkratka pro založení nových záznamů: <CTRL>+<ALT>+<N> ;-)

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

1. 1. 2018

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
více
méně/více
PF 2018

9. 11. 2017

Bylo to náročné. Zatímco někteří z nás připravovali vše potřebné pro hladký průběh stěhování, většina i ve ztížených podmínkách pracovala na další verzi Allegra. A poněvadž naše myšlenky a síly v těchto dnech směřují především k projektu Biopharma, nebude překvapením, že říjnová a listopadová aktualizace obsahuje mimo jiné rozšířenou podporu pro evidenci léčivých přípravků a z toho vyplývající úpravy registrace produktů.
více
méně/více
Allegro verze 2.22

Nové verze Allegra zavádí nový pojem „druh produktu“ sloužící k rozšířenému třídění produktů a umožňující navíc definovat na uživatelské úrovní doplňkové (dynamicky generované) údaje, podobně jako pomocí produktové záložky „vlastnosti“.

Do evidence produktů byly implementovány číselníky prostředků registrovaných jako humánní léčivé přípravky nebo veterinární léčivé přípravky. Vyhledání pak bylo optimalizováno na rychlost a umožňuje současnou filtraci dle kódu i popisu.

Tyto aktualizace také nově nabízí nastavení automatického vytváření podkladů pro externí internetové obchody. Data jsou poté k dispozici na URL adrese vygenerované systémem, ze které si jej webshop může stahovat. Soubor je vytvářen buď automaticky pomocí plánovače procesů nebo ručně.

Allegro Subito bylo rozšířeno o zjednodušené vystavování nabídek a náhledem na položky nabídek.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

1. 11. 2017

Tak jsme přestěhovali boskovickou pobočku. Po čtvrtstoletí v jedněch prostorách jsme byli nuceni změnit adresu. A jsme přesvědčeni, že to je změna k lepšímu. Nejvíce oceňujeme ticho, na které jsme si po přesunu z rušné ulice zvykli velice rychle.
více
méně/více
map

Náš pan domácí se totiž chce svézt na vlně rostoucích cen bydlení a rozhodl se námi obývané prostory přestavět na byty. Hmm… za více než dvě dekády jsme si tady již zvykli a zprvu se nám nikam jinam vůbec nechtělo. Jak ale čas plynul a den stěhování se blížil, začali jsme se těšit stále více a nakonec se nemohli dočkat, až budeme v novém.

Úpravám interiéru jsme věnovali několik týdnu usilovné práce a koncem října konečně naložili několik náklaďáčků nábytkem a výpočetní technikou a přesunuli se o 1,2 km na severovýchod. Týden jsme pak překračovali pohozené věci, které dosud nenašly své místo, přehazovali krabice z rohu do rohu, pořád dokola něco hledali... až si konečně vše sedlo, chodba se pročistila, chaos ustal. Nepořádek vystřídal řád, zmatek nahradil klid. Pouze do naší oblíbené hospody to máme o kousek dál. Za okny již ale nelomozí jedno auto za druhým a prachu na monitory usedá také méně, tak komu by to vadilo?

A kde nás nyní najdete? Naše nová boskovická adresa je Chrudichromská 7.

1. 8. 2017

Léto je v plném proudu, okny se nám propaluje slunce a nápoje se nestačí chladit... přesto ani v době dovolených nezahálíme a přicházíme s dalšími verzemi Allegra 2.17 a 2.18. Pokud by někomu při pohledu do archivu připadalo, že jsme pár verzí přeskočili, jejich stručný přehled je k mání v našem Allegro zpravodaji na stránce aktualit.
více
méně/více
Allegro verze 2.18

Kromě množství drobných změn a vylepšení přináší tyto prázdninové verze také několik nových aplikací, z nichž zmíníme ty nejzajímavější.

Do účetnictví jsme přidali možnost importu interních dokladů z vlastního xls souboru nebo z xml souboru ve formátu SODA. Aplikace umožňuje provádět následné úpravy načtených dat, doplnit účty nebo střediska, případně opravit údaje vyhodnocené jako nevalidní. Nakonec je vygenerován účetní doklad a zdrojová data jsou k němu připojena jako primární soubor.

Dále je k dispozici nový program pro rozdělení společností. Na typ společnosti bylo přeneseno nastavení omezení prodeje produktů (dříve na typu partnera) a také nastavení formuláře vlastností umožňující uživatelsky definovat další údaje, které je u společnosti zapotřebí evidovat.

Importy byly rozšířeny o další formáty souborů Zásilkovna, PayU a PayPal.

Nakonec zmíníme novou aplikaci pro hromadné zadání plateb mimo účetnictví pro ty zákazníky, kteří Allegro účetnictví nemají a z Allegra používají pouze fakturaci nebo knihu došlých faktur. Pomocí tohoto programu může uživatel snadno a rychle zadat více plateb přijatých i vydaných faktur, například pokud potřebuje zaznamenat platby z bankovního výpisu.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

12. 5. 2017

Hledáme programátory do našeho týmu.
​Ano, je to tak, nestíháme. Jste-li hlava otevřená a programování vás baví, zkuste pracovat s námi na vývoji cloudových řešení a mobilních aplikací.
více
méně/více

Orientujete se v prostředí .NET a C#, JS nebo SQL pro vás nejsou neznámé pojmy? Vládnete angličtinou slovem i písmem? Pak jste na nejlepší cestě stát se naším kolegou. Dostanete služební telefon a notebook, k tomu stravenky, nádavkem pružnou pracovní dobu... Zaujalo vás to? Tak nám napište nebo zavolejte, těšíme se na vás.

29. 4. 2017

Čas letí jako splašená herka a něco vody již proteklo řekou Opavou od doby, co jsme před lety s Maestrem začali. Jak již to u specializovaných projektů na klíč bývá, zpočátku poměrně jednoduchý systém se postupně rozrostl v robustní řešení a o „mistra“ začíná být zájem.
více
méně/více
Discart-Suykens

Nyní již značně sofistikované řešení jsme vyvinuli na míru potřebám našeho belgického zákazníka, společnosti Vrydagh&Boriau. Kancelář se specializuje na pomoc věřitelům s jejich dlužníky a pro správu a „přátelské“ vymáhání pohledávek nutně potřebovala výkonný systém, který by umožnil modelovat různé průběhy a procesní postupy vymáhání dluhu a v závislosti na nastavených podmínkách pak automatizovaně reagoval na události a prováděl akce dle předepsaného časování.

Pokud se smírná snaha o vyrovnání dluhu nesetká s úspěchem, Vrydagh&Boriau prostřednictvím svých partnerů (advokátů a exekutorů) může zahájit soudní řízení, které již však Maestro nesleduje. A právě z tohoto důvodu o něj projevila zájem velká advokátní kancelář Discart-Suykens z Antverp, která ve svém početném týmu má vedle lidí v administrativě také exekutory a soudní vykonavatele. Ti již specializovaný software pro svou činnost používají, ale stávající aplikace na vlastní sledování pohledávek přestává vyhovovat. Discart-Suykens se chystá na spolupráci s řadou nových zákazníků a potřebují systém, který zvládne zpracovat velké množství procesů a zároveň nabídne příjemné uživatelské prostředí umožňující přístup také třetím stranám, tedy věřitelům nebo advokátům a právníkům obou stran.

Poslední aprílový týden jsme u nás belgické zájemce hostili, smlouva byla uzavřena a zdá se, že čarodějnice budou letos vydařené :-).

1. 4. 2017

Jaro nám starosti nedělá... nic zásadního se totiž neděje. Tedy, ne že bychom se váleli, ale březen začal volným tempem prací pro některé naše zákazníky, kterým jsme se snažili udělat pomyšlení. Většinu času jsme tak strávili přípravou vylepšení, které nemusí být nutně přínosem pro všechny naše uživatele, ale potěší ty, kteří potřebovali něco speciálního. I přesto nám ale zbylo trochu času na implementaci funkcí obecné povahy.
více
méně/více
Narozeniny

Za zmínku stojí například hromadné uzavírání obchodních dokladů bez dodacích listů, poněkud anachronická podpora dávkového zasílání dokladů poštou nebo možnost aktualizace údajů o zákazníkovi při importu faktur z e-shopu. Modul EET jsme rozšířili o stornovací službu, prodej přímo ze skladu získal mnohem intuitivnější ovládání a přátelštější uživatelské rozhraní, přibyl soupis DPH dle měny s XML exportem a kontrolní výkaz DPH pro Slovensko.

Dále jsme zapracovali na rozšíření portfolia bank, se kterými se umí Allegro "domluvit". Nyní již zvládáme formáty ABO, GEMINI, BEST a MUTLICASH, pomocí kterých dokážeme komunikovat mimo jiné s Raiffeisenbank, Citibank, Českou spořitelnou nebo bankami Fio, KB, Unicredit či ruskou Sberbank. České příkazy k úhradě do zahraničí nyní exportujeme jako SEPA platby.

Poněvadž se na nás stále více obracejí podnikatelé, kterým již nestačí jednodušší ekonomické systémy, zdokonalili jsme také modul pro import dat z programu Pohoda. Dává nám to docela zabrat, poněvadž benevolence této účetní evidence k zadávaným údajům produkuje mnohdy velmi nekonsistentní datové soubory a srovnat vše do latě vyžaduje tu a tam značného úsilí. Nicméně prozatím se nám to daří a na migraci této agendy do Allegra jsme připraveni.

Nakonec jsme ještě stihli zdokonalit schvalovací proces pro knihu došlých faktur a rozšířit podporu e-fff, což je implementace elektronické fakturace založená na Evropském standardu UBL 2.0 (Universal Business Language).

A abychom nezapomněli... důstojná oslava narozenin "březňáků" proběhla v půli měsíce. Během jednoho večera a části noci jsme stihli vyřešit všechny palčivé světové problémy, vymyslet, naprogramovat a rovnou prodat naprosto geniální Allegro verzi 10 a ještě naplánovat svatby dosud nezadaných kolegů.

No... vlastně zase tak málo se toho neudálo, že ;-) ?

21. 2. 2017

Souhrnné vydání verzí 2.08 a 2.09 přináší v podstatě jedinou velkou novinku, a tou je finální verze modulu EET. I tak se do aktualizace Allegra vmáčklo ještě několik dalších vylepšení, které mnohé z vás jistě potěší.
více
méně/více
Allegro verze 2.09

Jak již bylo zmíněno, Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní postup implementace a obsluhy je popsán v jiném dokumentu. Jako třešinku na dortu jsme zároveň připravili pro vývojáře službu, která zajišťuje veškerou komunikaci s registrem a umožňuje tak snadnou implementaci EET do software třetích stran.

A co se tedy ještě do této aktualizace podařilo vmáčknout?

Hromadné vytváření upomínek bylo přepracováno na dávkové zpracování na pozadí, které pracuje na stejném principu, jako například generování faktur ze smluv. Souběžně s touto změnou byla správa upomínek a jejich zasílání mailem upravena tak, aby podporovala práci s dávkami vytvořených upomínek (podobně jak bylo v předchozích verzích vyřešeno odesílání faktur).

Dále byla evidence pokladních dokladů rozšířena o možnost přímého odúčtování zaúčtovaného pokladního dokladu a byla přidána podpora pro vytváření storno dokladů.

Evidence zakázek byla rozšířena o nastavení dalších oprávnění uživatele, a to o možnost zákazu likvidace ne zcela dodaných zakázek a možnost omezit zadání zakázek v příliš vzdálené budoucnosti.

Celní nomenklatury byly rozšířeny o možnost přidat některé skladové produkty označené touto nomenklaturou do rozpouštění nákladů na prodej do sestavy intrastatu z fakturace. V minulé verzi Allegro byla tato možnost připravena pro neskladové produkty a manuální řádky faktur.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

15. 2. 2017

Za dva týdny odstartuje druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET) a tentokrát bude mít masovější ráz než ta první. Poněvadž neprošel návrh vyjmout z evidence plátce paušální daně a e-shopy, od 1. března se k ní má připojit zhruba pětkrát více podnikatelů než v první fázi koncem loňského roku. Druhá vlna totiž do moře elektronických účtenek stáhne velice početnou skupinu podnikatelů v maloobchodě a velkoobchodě a Allegro je plně připraveno jim dopomoci k bezpečné plavbě.
více
méně/více
Allegro EET

Systém e-tržeb vyžaduje od podnikatele zaslání jak potřebných dat příslušnému finančnímu úřadu, tak vytištění stvrzenky zákazníkovi. Obojí Allegro zvládá elegantně a první zkušenosti našich uživatelů naznačují, že s plošným nasazením nebudou žádné problémy. Zasílání dat probíhá z vystavených pokladních dokladů ručně (rozpracovaný doklad je tak možné uložit a následně změnit), při vytváření dokladů z jiných evidencí automaticky. Výtisk pokladního nebo prodejního dokladu odeslaného do EET pak obsahuje všechny předepsané údaje.

Komunikace s registrem probíhá na pozadí při automatickém odeslání účtenky do EET a při opakovaných pokusech v případě, že první snaha o odeslání selže.

K zahájení práce s Allegro EET je zapotřebí několika jednoduchých kroků. Předně je nezbytné na portálu daňové správy vygenerovat certifikát a pomocí jednoduché Allegro aplikace pro správu certifikátů jej pak následně nainstalovat.

Dále je třeba povolit komunikaci s EET a nastavit její parametry - z nainstalovaných certifikátů vybrat ten pro EET a vložit příslušné heslo.

Po nastavení provozoven a pokladních zařízení zbývá určit, je-li požadováno vytvoření pokladního dokladu a zaslání dat do EET také pro faktury a dodací listy... a je to.

Veškerá komunikace Allegra s registrem EET je zároveň ukládána mimo obchodní či účetní evidenci, což může přijít k užitku při různých kontrolách. Záznamy obsahují kompletní data odeslaná do registru EET (včetně údajů, které se na účtenku netisknou, jako částky základů a daní…) a průběh komunikace s registrem, tedy kdy a s jakým výsledkem byla účtenka odeslána.

Podrobný návod jak postupovat při zprovoznění modulu Allegro EET je ke stažení zde.

1. 2. 2017

...a je tady první nová verze Allegra v tomto roce. Pár dní volna mezi svátky nám zdá se prospělo a jen co Silvestr odezněl, pustili jsme se s chutí do práce. Koncem ledna tak přicházíme se sestavením 2.07, které tentokrát přináší opravdu dlouhou řadu úprav a vylepšení.
více
méně/více
Allegro verze 2.07

V předchozí verzi vydané na konci roku jsme uvedli malou aplikaci pro dashboard zobrazující počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní. V této verzi jsme přidali podobný přehled s částkami faktur, dobropisů a plánů k úhradě v příštích sedmi dnech tříděný dle měn a způsobů úhrady. Úpravy se dočkala také správa měn, která byla doplněna o hromadné načítání kursů za více dní a náhled vývoje kursů.

Takřka k dokonalosti bylo přepracováno hromadné zasílání dokladů (např. faktur) e-mailem. Přidána byla volba kumulace dokladů zasílaných jednotlivým zákazníkům s možností nastavit jejich max. počet na jeden e-mail a dále možnost zaslat kopie všech e-mailů na zvolenou adresu. Na úrovni společnosti byly přidány dva parametry pro zasílání dokladů poštou a požadavek na připojení ISDOC souboru. Oba tyto parametry jsou pak zohledněny při hromadném zasílání dokladů. Dále byla tato aplikace rozšířena o možnost uložení libovolného výběru jako dávky pro další zpracování, například pro hromadný tisk a zaslání poštou.

Obchodní evidence získaly kompletní podporu pro Intrastat umožňující export dat ve formátu, který lze načíst do aplikací Celní správy a dále podporu evidence čísel dodávek u různých dopravců (PPL, Toptrans, …), včetně možnosti otevírat přímo odkazy na sledování dodávky na webech těchto dopravců.

Zdokonalen byl také modul BankLink pro import bankovních výpisů. Vyhledání faktury k platbě bylo optimalizováno pro situaci, kdy pod jedním variabilním symbolem je evidováno více faktur (např. faktura a dobropis z externího webshopu). Proces načítání dat třetích stran nyní podporuje import nových typů souborů (např. formáty přepravních společností). Nově lze vyhledávat faktury dle zůstatku a volitelně ukládat nerozpoznanou platbu, pokud je nalezena společnost dle bankovního účtu.

Pokračujeme ve vývoji evidence majetku a odpisů a implementaci EET, která je již téměř kompletní a k uživatelům dorazí zdarma s příští aktualizací systému.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

16. 1. 2017

Společnost CRC Industries Europe je celosvětový dodavatel chemických produktů pro automobilový a elektrotechnický průmysl pro oblast Evropy, Afriky a Středního východu. Po krátké odmlce jsme byli opět požádáni o pomoc při vývoji informačního systému.
více
méně/více
CRC Industries Europe

Mezi naše zákazníky se CRC Industries Europe začlenilo koncem roku 2003. Centrála pro celou Evropu sídlí v Zele (Belgie), kde je také umístěn vývojový tým informačního systému, který používají všechny evropské pobočky od Španělska po Švédsko.

Na počátku spolupráce stála nespokojenost s interním portálem SharePoint od Microsoftu, který nevyhovoval nárokům pro správu, sdílení a oběh dokumentů v rámci celé organizace napříč Evropou. Poněvadž s intranetovými aplikacemi neměli místní programátoři příliš zkušeností, vývoje se ujala naše firma. Postupně se projekt DOMA - jak byla správa dokumentů nazvána - rozvinul ve velmi sofistikovaný systém, který se stal jedním z nejpoužívanějších modulů informačního systému CRC.

Pro velký úspěch DOMA nám byl v průběhu let zadán vývoj všech intranetových aplikací pro CRC a naše spolupráce pokračuje i v tomto roce. Hned v lednu jsme Zele opět navštívili a kromě pilného programování jsme si udělali čas také na skvělé belgické trapistické pivo a neméně výtečné slávky kralující tamní kuchyni.

1. 1. 2017

Rok 2016 uběhl jako voda a již opět stojíme na prahu toho následujícího. V uplynulých 12 měsících se nám podařilo vydat na dvě desítky aktualizací Allegra, které uživatelům přinesly tu menší, tu podstatnější změny a novinky. Jedna z nich byla dokonce natolik významná, že se hlavní číslo verze překulilo z jedničky na dvojku. Hned zkraje nového roku nás čeká implementace EET, v dalších měsících chystáme uvedení modulu pro správu majetku a především pak mobilní aplikaci pro jednoduché vystavování faktur.
více
méně/více
​PŘEJEME VÁM VŠE DOBRÉ V ROCE 2017

23. 12. 2016

Takže nakonec přeci jen... Ačkoli jsme v předchozí zprávě avizovali zveřejnění již posledních novinek v tomto roce, přeci jen jsme nakonec ještě těsně před vánoci obdarovali uživatele souhrnným vydáním verzí 2.04 a 2.05. Sice neobsahují ohňostroj nápadů, jak by se na konec roku slušelo, i tak ale přichází Allegro s některými vylepšeními, po kterých mnozí z vás volali.
více
méně/více
Allegro verze 2.05

K dispozici je nová aplikace pro dashboard zobrazující počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní, kniha došlých faktur byla rozšířena o možnost automatického zasílání upozornění osobám majícím fakturu odsouhlasit a do aplikace pro upomínky byl doplněn náhled na faktury obsažené v upomínce s možností jejich zaslání nebo vytištění spolu s upomínkou.

Do evidence zákazníků byla přidána volba „prodej vždy v přenesené povinnosti". Následně byla do všech prodejních dokladů od poptávky po fakturu implementována podpora pro prodej v přenesené povinnosti nad rámec požadavků zákona o DPH. Je-li se zákazníkem tento mechanismus dohodnut, pak jsou pro komodity spadající do tohoto režimu zaměněny kódy DPH za kód dle nastavení v celní nomenklatuře produktu.

Dále jsme vyslyšeli požadavek především našich belgických zákazníků a sestavení uživatelského menu jsme rozšířili o vytváření modulů pro členění menu do více sekcí. Spolu s dříve implementovanou možností vytvářet v menu složky má tak nyní uživatel v rukou kompletní nástroj pro tvorbu vlastního menu stejně strukturovaného, jako je menu standardní (dodávané s instalací).

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

5. 12. 2016

Předvánoční vzepětí vyústilo v patrně poslední novou verzi Allegra v tomto roce. I když... sešlo se několik námětů na další vylepšení a alespoň některé z nich se možná dočkají zveřejnění ještě letos. Ale nebudeme předbíhat. Souhrnné vydání verzí 2.02 a 2.03 přináší vedle menších změn především novou aplikaci pro hromadné rozesílání vystavených faktur.
více
méně/více
Allegro verze 2.03

Z méně zásadních novinek můžeme zmínit třeba možnost zúčtovat při účtování platby faktur případný přeplatek nebo nedoplatek jako kurzový rozdíl, možnost účtování DPH na fakturách vydaných v případě, kdy je provedena registrace k DPH v jiných zemích, nebo seznam dodacích listů doplněný o export dat pro přepravu Českou poštou.

Z nových aplikací lze zmínit novou sestavu pro tisk plateb (a párování) dle společnosti a období a především pak hromadné rozesílání vystavených faktur na e-mailové adresy dle nastavení společnosti a faktury. Doklady vybrané ze seznamu dosud neodeslaných faktur jsou zpracovány procesem spuštěným na pozadí s možností průběžné kontroly stavu zasílání. Nelze-li pro fakturu dohledat e-mailovou adresu příjemce, je možné všechny takovéto doklady zaslat na zvolenou e-mailovou adresu pro další ruční zpracování. Výsledek rozesílky je k dispozici v přehledu dávkových operací, nabízející k nahlédnutí detail celého procesu včetně výchozího dokumentu a e-mailu adresáta.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

11. 10. 2016

Téměř to vypadá, že třítýdenní interval mezi jednotlivými vydáními Allegra se stává pravidlem. Neuplynulo ani 20 dní a je tady další verze Allegra a spolu s ní především možnost automatické synchronizace záznamů přes teoreticky neomezený počet databází.
více
méně/více
Allegro verze 2.01

Vedle řady drobných změn a vylepšení - zmínit lze třeba možnost omezení prodeje těch produktů, pro které je zapotřebí oprávnění nebo certifikát k jejich nákupu a skladování (například různá léčiva nebo chemikálie, opiáty atd.) - přichází tato verze především s možností synchronizace záznamů mezi databázemi. Tuto možnost lze nyní aplikovat na společnosti a produkty, ale díky chytře napsanému kódu je tato funkcionalita snadno rozšířitelná na další typy záznamů.

Novou vlastnost využijí kupříkladu společnosti s pobočkami, které chtějí své dodavatele, zákazníky a produkty udržovat centrálně na straně nadřízené organizace a zároveň zajistit dostupnost těchto záznamů na všech svých pobočkách, provozujících vlastní instance Allegra. Jakmile je v hlavní kanceláři založen nový záznam či změněn stávající, totožný záznam je vytvořen popřípadě změněn také na všech pobočkách. Navíc je možné nastavit, zda pobočky budou moci pracovat pouze s daty udržovanými v nadřízené společnosti, nebo mohou vedle sdílených záznamů zakládat rovněž své vlastní.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

21. 9. 2016

Uběhly tři týdny a jsme tady opět s další verzí Allegra, tentokrát s přelomovým číslem 2. Abychom tento počin odlišili od prvních 100 předchozích verzí, změnili jsme výchozí barevné schéma uživatelského rozhraní.
více
méně/více
Allegro verze 2.00

Vedle rozšířené variability tiskových sestav pro rozpočty a účetní reporty přichází tato verze také s rozšířenými kontrolami při vytváření nového přiznání DPH a upozorňuje, zda-li v daném období bude mimo samotného přiznání DPH ještě nutné vystavit i souhrnné hlášení nebo doplnit data o přenesené daňové povinnosti.

Rovněž evidence obchodních dokladů byla obohacena o nové funkce, po kterých uživatelé volali. Do fakturace bylo doplněno přímé přednastavení výchozích prodejních údajů zákazníka a jedná se o stejné nastavení, které bylo v předchozí verzi implementováno do účtování faktur. Dále byla pro tento modul doplněna možnost nastavit každému uživateli přístup jen do určitých řad obchodních dokladů, a to pro oba inverzní výchozí stavy "všem povoleno" a "všem zakázáno". Tato úprava otevírá možnost přístupu osob zákazníka tak, aby si sami mohli zadávat prvotní prodejní doklady.

Analogicky byla do skladového modulu doplněna možnost nastavit každému uživateli přístup jen do určitých skladů. Pro výchozí stav "všem povoleno" lze vyjmenovat uživatele, kterým je přístup odepřen, pro výchozí stav "všem zakázáno" lze naopak vyjmenovat ty uživatele, kterým je přístup povolen.

Změn doznalo také systémové rozhraní. Uživatelské menu nyní umožňuje tvorbu stromové struktury a modul systémových utilit byl upraven tak, aby se usnadnil a zjednodušil proces tvorby, správy a distribuce aplikací a modulů.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

1. 9. 2016

Stále nové a nové požadavky zákazníků nám nedají oddechnout a v tomto létě je to již třetí verze Allegra, kterou vypouštíme do světa. Jsme rádi, že uživatelé vzali Allegro za své a pomáhají nám jej neustále zlepšovat.
více
méně/více
Allegro verze 1.100

Již delší dobu Allegro podporuje omezení přístupu k některým účetním datům zákazníků jen pro uživatele definovaného jako pro daného zákazníka zodpovědnou osobu. Jednalo se především o dotaz na faktury vydané, přehled obratů, detaily prodejů a další přehledy. Nově jsme tuto vlastnost rozšířili o možnost přidělit oprávnění k náhledu na výše uvedená data i dalším uživatelům (např. nadřízeným pracovníkům).

Možnost přímého náhledu souborů připojených k fakturám byl našimi zákazníky přijat velmi pozitivně. Stejným nástrojem jsme proto vybavili také knihu přijatých faktur a aplikace pro zpracování bankovních výpisů či interních dokladů.

Tisk faktury byl doplněn o tisk QR kódu dle specifikace QR faktura. Jedná se o rozšíření již dříve v Allegru implementované QR platby.

Zjednodušené zadání data pomocí čísla a lomítka (např. 1/1 -> 01.01.2016) zavedené v předchozích verzích pro francouzštinu a vlámštinu bylo nyní doplněno i do angličtiny a češtiny.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

13. 8. 2016

Ani v létě tak úplně nezahálíme. Zatímco se někteří z nás slunili nebo šplhali do hor, ostatní připravili další verzi Allegra s několika šikovnými novými funkcemi nebo vylepšeními.
více
méně/více
Allegro verze 1.99

Evidence faktur je pro mnohé naše zákazníky stěžejní aplikace. Snažíme se ji proto neustále vylepšovat a v předchozí verzi jsme přišli s možností náhledu dokumentů PDF připojených k fakturám. Tuto možnost jsme nyní rozšířili také na grafické soubory (JPG, PNG …). Podobně jako pro PDF je nyní i pro obrázky k dispozici lupa pro přiblížení náhledu.

Dalším rozšířením evidence faktur je možnost uživatelského nastavení pořadí vstupů při procházení pomocí klávesy <TAB>. Připravili jsme nástroj, pomocí kterého lze jednoduchým přetažením nejen vstupních polí, ale rovněž tlačítek a dalších funkčních prvků formuláře určit jejich pořadí dle individuálních zvyklostí.

Z dalších novinek v této verzi lze zmínit tiskovou sestavu s pohyby na účtech tříděných dle středisek, podpora pro nastavení deníku jako neúčtovaného nebo čtečku faktur ve formátu ISDOC umožňující zobrazit obsah ISDOC souboru.

Stranou naší pozornosti neušel ani modul obchodních dokumentů, kde bylo omezení prodeje doplněno o individuální nastavení limitů a zákazů pro jednotlivé zákazníky a/nebo uživatele. Omezení (nebo rozvolnění) je možno omezit časově.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

29. 6. 2016

Dnes byla vydána nová verze Allegra s číslem 1.98, která výrazně vylepšuje práci se soubory připojenými k dokladům a umožňuje export faktur ve formátu ISDOC.
více
méně/více
Allegro verze 1.98

Při účtování faktur přijatých a vydaných má nyní uživatel připojené soubory vždy pěkně po ruce. Byly totiž přesunuty ze záložky do pravého bočního panelu a vedle seznamu souborů je zde nově k dispozici i jejich náhled. Jedná-li se o soubor PDF, otevře se v interním prohlížeči a je možné jím listovat, kopírovat z něj či jej zvětšit nebo zmenšit. Jedná-li se o soubor typu obrázek, dvojklikem na vygenerovanou miniaturu náhledu se načte obrázek do panelu v plné velikosti, opět s možností přibližování a oddalování a samozřejmě přetahování myší.

V minulé verzi Allegra jsme přišli s exportem a importem faktur dle belgického protokolu e-fff pro elektronickou výměnu dokladů implementujícího evropský standard UBL 2.0 (Universal Business Language). Tato verze Allegra již obsahuje export také ve formátu ISDOC 6.0.1. (Information System Document), který je obdobou e-fff pro elektronickou fakturaci v ČR. ISDOC definuje XML soubor s daty faktury, umíme však také vytvořit soubor ISDOCX obsahující kromě XML souboru také odpovídající PDF dokument. Oba formáty pak umožňujeme připojit k e-mailu zasílaném zákazníkovi automaticky (dle nastavení systémového parametru) při vytvoření faktury.

Do evidence způsobů dopravy byly doplněny vstupy pro specifikaci doby dodání - minimální počet dní dodání a lhůta na objednání. Test termínu dodání se pak provádí na formuláři zakázky a dodacího listu.

V neposlední řadě, do cash flow modulu byly doprogramovány roční přehledy projektů a zakázek.

Úplný přehled novinek a změn je k dispozici zde.

16. 6. 2016

...a další společností, která se rozhodla na své podnikání dohlížet dle pravidel Allegra, je český e-shop Bibloo. Jedná se o trendy nákupní portál s širokou nabídkou obuvi, oblečení a doplňků, na kterém najdete prémiové značky jako je Aldo, Armani Jeans, Tommy Hilfiger, Replay, Superdry, Michael Kors, Franklin & Marshall, Versace nebo Desigual.
více
méně/více
DeCeuster

Český e-shop s módou Bibloo, který působí také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Rakousku, potřeboval vzhledem ke svému rozkročení se na evropském trhu vyřešit především evidenci a zpracování plateb přes rozmanité platební kanály, což sebou nese potřebu registrace DPH v zahraničí a nunost importovat GPC soubory z různých zemí. Allegro bude řešit rovněž načítání souborů z e-shopu, importy seznamů plateb od přepravců a kontrolní párování faktur přijatých s příjmem. Na implementaci dle specifických potřeb zákazníka se již moc těšíme.

6. 4. 2016

Během uplynulého víkendu byla vydána nová verze Allegra s číslem 1.94, která mimo jiné nabízí nové možnosti při práci s obchodními doklady a tiskovými výstupy.
více
méně/více
Allegro verze 1.94

Především pro doklady vystavované za nepočitatelné položky (typicky například služby), byla do obchodních dokladů nově implementována možnost vkládání řádků bez množství a měrné jednotky. Do fakturace pak byla přidána jednoduchá evidence plateb, kterou je vhodné využít především v situaci, kdy se platby v účetnictví buď vůbec neevidují (neúčtuje se v Allegro), nebo se účtují se zpožděním a uživatel si potřebuje udržet přehled o stavu pohledávek.

Poněvadž jsme byli stále méně spokojeni s možnostmi, které nám pro tvorbu tiskových sestav nabízí technologie SSRS od společnosti Microsoft, započali jsme s náhradou tohoto produktu za mnohem komfortnější nástroj od firmy Stimulsoft. Jako první jsme do tohoto formátu převedli tisk faktury. Dále byla pro tisky pomocí Stimulsoft generátoru sestav přidána možnost přednastavení výchozích hodnot filtrů. Ty se použijí při vyvolání sestavy z menu, ale také při spuštění sestavy bez možnosti ovlivnění nastavení filtrů, například při zasílání PDF dokumentu e-mailem.

Tato verze rovněž obsahuje export faktur dle belgického protokolu e-fff pro elektronickou výměnu dokladů a aplikace pro sestavení přiznání 281.50 a 325.50 používaných v Belgii.

Úplný přehled novinek a změn je k dispozici zde.

1. 4. 2016

Po několika měsících programování jsme na Apríla uvedli do ostrého provozu systém pro belgickou společnost DeCeuster & Co nv, která se zabývá prodejem, pronájmem, transportem a opravami stavebních strojů a jeřábů. Prozatím se žádná aprílová poťouchlost neobjevila a vše funguje jak má :-)
více
méně/více
DeCeuster

Společnost DeCeuster poskytující služby v oblasti velké stavební techniky požadovala řadu úprav do modulu obchodních dokladů vyplývajících ze specifik jejich podnikání. Obchodní evidence byla rozšířena o evidenci pohybu strojů při zápůjčkách nebo opravách a informaci o doprovodných vozidlech. Nejvíce času jsme věnovali implementaci pronájmů a především pak převodu dat z předchozího systému.

10. 3. 2016

Nová verze Allegro 1.92 byla uvolněna začátkem měsíce. Obsahuje optimalizovaný kód pro některé často používané aplikace a také řadu vylepšení a rozšíření především v účetnictví. Jsme rádi, že jsme mohli také opravit drobné chyby ve výstupech ze skladového hospodářství.
více
méně/více
Allegro verze 1.92

U účetních programů došlo mimo jiné ke změně v práci se zálohovými fakturami, které mají nyní oddělené finanční a účetní saldo. Nově jsou také k dispozici samostatné aplikace zvlášť pro tisk rozvahy a výsledovky. V obchodní evidenci byla vytvořena nová aplikace pro hromadnou deaktivaci produktů. Ty lze nyní filtrovat dle doby neaktivity, tedy doby, po kterou se nevyskytly na obchodních či skladových dokladech. V případech, kdy není deaktivace možná, je k dispozici detailní informace o důvodech. Nově jsme také implementovali web-service (REST) pro manipulaci s daty společností.

Úplný přehled změn je k dispozici zde.

1. 3. 2016

Na naše webové stránky jsme umístili první tři videa s návody, jak pracovat s Allegrem. Podívejte se na ně a dejte nám vědět, jak se vám líbí a co by případně šlo udělat lépe. Naleznete je v sekci Software Allegro.
více
méně/více
Video s návody

V našem úsilí míníme pokračovat a postupně přidávat další videa s praktickými ukázkami toho, jak se vypořádat s nejčastějšími situacemi při práci s Allegrem. Máte-li návrhy na témata, která byste rádi viděli zpracována touto formou, budeme rádi za vaše tipy.

18. 2. 2016

Ačkoli Allegro svou architekturou vyhovuje především menším a středně velkým podnikům, stále více je oblíbeno také živnostníky. Zamysleli jsme se... a především pro ně vytvořili aplikaci umožňující prodej přímo ze skladové evidence.
více
méně/více
Prodej ze skladu

Prodejní cyklus je v Allegru záměrně rozčleněn do několika fází tak, aby vyhověl potřebám především větších podniků, ve kterých za každou z nich většinou odpovídá jiná osoba. Ačkoli je předávání jednotlivých obchodních dokladů od předprodejní fáze až po fakturaci a vyskladnění maximálně zjednodušen a v podstatě se jedná o posun dokladu bez nutnosti jeho přepisování, přesto pro menší podniky či živnostníky je tento přístup příliš komplikovaný. V mnoha případech je totiž obchodní referent, fakturant a skladník jedna a tatáž osoba a "protlačit" doklad od zakázky až k zákazníkovi je zbytečně zdlouhavé. Pro tyto případy jsme vyvinuli aplikaci, která umožní přímo ze skladové evidence vytvořit potřebné doklady, vše z jednoho místa a prostým vybráním položek určených k prodeji.

31. 12. 2015

Od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Ani my jsme tuto povinnost neopomněli a do Allegra implementovali novou aplikaci pro vytvoření obávaného Kontrolního hlášení.
více
méně/více
Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení představuje speciální daňové tvrzení související s evidencí DPH, na které jsme museli reagovat. Doplnili jsme v rámci modulu Účetnictví dodatečné údaje, které toto hlášení vyžaduje. Jelikož jej lze podávat pouze elektronickou cestou, nová aplikace vytvoří XML soubor s kontrolním hlášením, který je možné si stáhnout do svého počítače. Vytvořený XML soubor lze pak následně poslat z vaší datové schránky nebo jej nahrát prostřednictvím portálu Finanční správy, tzv. EPO.

1. 9. 2015

Modul Výroba bude významně rozšířen o plánovací kalendář. Práce započaly právě dnes.
více
méně/více
Plánovací tabule

Po delší době příprav, vypracování analýzy a testování vhodných komponent jsme konečně započali s programováním plánovacího kalendáře do výrobního modulu. Cílem je vygenerované výrobní příkazy modelově rozprostřít do disponibilních kapacit strojů po jednotlivých směnách. Důraz je kladen na přehlednou vizuální presentaci a jednoduché změny navržených procesů. Na výsledek jsme sami zvědavi.

25. 5. 2015

Nová verze Allegro 1.6 je na světě. Obsahuje množství vylepšení a rozšíření především v obchodních dokladech a také opravy několika chyb, které se nám vloudily do předchozí verze (i když bychom si to přáli, nejsme neomylní).
více
méně/více
Allegro verze 1.6

Do účetních programů jsme zabudovali měnovou kalkulačku umožňující práci s jiným kursem než je právě aktuální a také vylepšené načítání souborů z bank. V obchodních dokladech jsou nyní k mání podrobné statistiky prodeje, ceníky s variantami dle zadaného množství a kalkulátory pro manuální přepočty mezi základními a alternativními měrnými jednotkami. Nově přibyly moduly pro evidenci jakostních a rozměrových norem, A-testy, avíza příjmu a nakládky a přepravu. A poněvadž jsme nebyli spokojeni s možnostmi, které nám nabízí SSRS pro tvorbu tiskových sestav, započali jsme s náhradou produktu od společnosti Microsoft za mnohem komfortnější nástroj od firmy Stimulsoft.

12. 1. 2015

Nový rok nám začal ve velkém kalupu. Zavedení kompletního Allegro Business Solution včetně výrobního modulu jsme totiž slíbili společnosti Favex – a svému slibu jsme dostáli.
více
méně/více
Trubky

Na trhu s hutním materiálem zavedená společnost od ledna používá v ostrém provozu náš systém. Začátky byly náročné pro obě strany. Uživatelé si zvykali na nové prostředí, programátoři se chvíli trápili s paradoxem, že přesné přepočty alternativních jednotek nemusí vést vždy k požadovaným výstupům a k dosažení přesných výsledků museli implementovat tu správnou míru nepřesnosti :-), ale nakonec vše dobře dopadlo. Výsledkem je komplexní systém pokrývající všechny aspekty výroby a obchodování firmy s přesahem do zahraničí.

1. 1. 2015

Kovářova kobyla konečně dokulhala. Po letech trestuhodné ignorace jsme se konečně přinutili k vytvoření nového webu. Na výsledek jsme velmi pyšní.
více
méně/více
Nový web

Tentokrát jsme design svěřili do rukou profesionálů a věnovali se především tomu, co umíme nejlépe – tedy programování. Rozhodli jsme se rozšířit rodinu Allegro modulů o další přírůstek a do systému zabudovali nástroje pro správu obsahu webu, propojili je s existujícími moduly a rovnou vše prověřili při tvorbě těchto stránek. Pokud jste dočetli až sem, pak nám to patrně funguje tak, jak jsme zamýšleli :-).

NewLink Moravia

Zukalova 15
746 01 Opava

IČO: 25883143
DIČ: CZ25883143
Spisová značka: C 24199
vedená u Krajského soudu v Ostravě


Pobočka Boskovice

Chrudichromská 7
680 01 Boskovice

Tel.: +420 516 499 861
Fax: +420 516 499 868
GSM: +420 731 441 155
E-mail: info@nlm.cz

Maestro Eclips Kooplast Eurokov Favex
NewLink Moravia s.r.o.
Sídlo:
Zukalova 15
746 01 Opava
Česká republika
Tel: +420 731 441 150
info@allegro-software.cz
Pobočka:
Chrudichromská 7
680 01 Boskovice
Česká republika
Tel: +420 516 499 861
info@nlm.cz
 
Máte dotaz?

731 441 155


Kontaktujte nás
 
NewLink Moravia s.r.o.
NewLink
Moravia